0592 - 820212 info@oostra-partners.nl

Belastingvoordeel

Belastingen is dat geen mooie manier om te besparen? Het woord belastingen heeft toch altijd een wat vervelende bijklank. Iedereen in Nederland heeft er mee te maken en niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Eerlijk is eerlijk, Oostra & Partners kan dat ook niet voorkomen. Wel streeft Oostra & Partners naar een minimale belastingdruk voor haar cliënten. Nederland heeft een woud van belastingwetten en -regelingen. Het valt voor een buitenstaander niet mee om daar de meest voordelige en optimale weg in te vinden. Voor Oostra & Partners is dat juist dagelijkse kost en inspirerend! Wij adviseren veel op het gebied van belastingen. Die adviezen vinden vervolgens altijd hun weerslag in een belastingaangifte. Omdat zowel de adviezen als de aangiften door Oostra & Partners worden verzorgd, kunt u er zeker van zijn dat het met een advies beoogde belastingvoordeel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Belastingaangifte

Wat Oostra & Partners zoal voor u kan doen? Nou, wij verzorgen onder andere aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en schenkbelasting. Wij zijn dus uw belastingadviseur op alle gebieden. Daarnaast zijn wij u ook graag van dienst op het gebied van toeslagen. Hoewel geen echte vorm van belasting, zijn toeslagen toch onlosmakelijk verbonden met de inkomstenbelastingaangifte.

Bezwaarprocedure

In het verlengde van het verzorgen van belastingaangiften ligt ook het voeren van bezwaarprocedures. Overal gaat wel eens iets mis en dat geldt niet in het minst ook voor de Belastingdienst. Als er een fout wordt gemaakt bij het opleggen van een belastingaanslag, dan kunt u uw rechten alleen veilig stellen door het maken van bezwaar. Een bezwaarprocedure is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost, maar voor ons is het dat wel. Oostra & Partners verzorgt daarom een eventuele bezwaarprocedure graag voor u. Oostra & Partners is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en het NOAB. U kunt er daarom vanuit gaan dat wij altijd op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen in de wereld van belastingen.